11 oktober 2019

Noga Entreprenad samarbetar med Tillväxt Botkyrka

Sedan 2018 har Noga Entreprenad ett samarbete med Botkyrka Tillväxt – ett projekt i Botkyrka Kommun vars syfte är att ”på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering”. Tillväxt Botkyrkas uppdrag är att skapa 1000 jobb på 5 år.

Medarbetaren är vår främsta tillgång

På Noga Entreprenad är medarbetaren vår främsta tillgång. Våra många duktiga hantverkare och projektledare är grunden för en bra leverans och en bra affär.

”När vi tog beslutet att satsa på egen personal snarare än att ta in underentreprenörer har samarbetet med Tillväxt Botkyrka varit enormt värdefullt. Tillväxt Botkyrka har varit ett stort bidrag till att vi har kunnat anställa många duktiga medarbetare på kort tid” säger Noga Entreprenads VD Thomas Elgstrand.

Lärlingsprogram för hantverkare

Under våren 2019 har Noga Entreprenad och Tillväxt Botkyrka även tagit fram rekryteringsstrategier, annonser och ett lärlingserbjudande för att ge nyanlända och långtidsarbetslösa en chans in på arbetsmarknaden.

Lärlingserbjudandet syftar till att utbilda duktiga hantverkare med yrkesbevis som ska leda till fasta anställningar.

Lärlingarna på Noga får gå med sin handledare under sin utbildning och de utbildas och valideras löpande.

”Vi har infört ett lärarteam bestående av några av våra ledande montörer samt mentorer som stöd i projektet, och än så länge har allt gått väldigt bra”, säger Thomas Elgstrand.

Intresset för lärlingsplats har varit stort

När annonsen om lärlingssatsningen publicerades så kom det in väldigt många ansökningar och några av de som ansökte då är idag lärlingar, eller anställda hantverkare hos Noga Entreprenad.

”Intresset för lärlingsplats har varit stort vilket vi såklart är jätteglada för. Det hade varit svårt för oss att ro i land detta projekt så här pass snabbt om vi inte haft detta samarbete med Tillväxt Botkyrka”, säger Thomas Elgstrand vidare.

Spännande tillväxtresa för Noga Entreprenad

”Det har varit fantastiskt spännande att följa Noga Entreprenads tillväxtresa och företagsbygge. Här spelar det ingen roll var du är född så länge du är en duktig hantverkare. ”

Max S. Lauritzen, Rekryteringsansvarig på Tillväxt Botkyrka.