Just nuHantverkare sökes

Arbeta på Noga

På Noga är personalen vår högst prioriterade resurs. Vi erbjuder en trygg och inkluderande arbetsplats där varje medarbetare har möjlighet att utvecklas.

Devider-brush

Mer än ett jobb

Vi tillbringar stora delar av dygnets timmar på jobbet, därför ska det ska vara kul att gå till jobbet.

Noga arbetar vi dagligen med inkludering och vi värnar om en god arbetsmiljö. Både på kontoret och ute på våra arbetsplatser. Vi har medarbetare från världens alla hörn hos oss vilket verkligen berikar företaget med många olika kulturer och språk. Det blir många spännande möten och erfarenhetsbyten när vi är samlade allihop.

Vårt gemensamma språk är svenska. För att hjälpa våra medarbetare som ännu inte behärskar svenska språket finns möjligheten att studera på betald arbetstid. På så sätt vill vi även bidra till att våra medarbetare ska kunna etablera sig i samhället.  

Våra montörer och hantverkare har en hög yrkesstolthet och är stolta över att leverera bra arbeten och att vara en i Noga.

Projektledare i projektrummet

Utvecklingsmöjligheter

På Noga Entreprenad finns alltid möjlighet till personlig utveckling och kompetenshöjning. Att ha ambitionen att gå vidare i karriären, inom företaget, ser vi som positivt. Vi har flera medarbetare som har börjat ”på golvet” och som idag är platschefer med mycket hög kompetens.

För våra hantverkare finns ett lärarteam som ständigt arbetar med kompetenshöjande insatser.

Vi har även interna utbildningar i allt från projektledning till kommunikationsarbete och vi ser ett stort värde i att skicka våra medarbetare på externa utbildningar löpande.

Vi är ett modernt företag och strävar efter att ha den senaste tekniken, processerna och metoderna relevanta för oss.

Möte i köket

Sammanhållning

Vi värnar om en god arbetsmiljö på Noga. För att öka sammanhållningen inom företaget ordnar vi gemensamma aktiviteter ett flera gånger per år. Både jobbrelaterade och för nöjes skull. Vi är idag cirka 100 anställda och det är lika spännande varje gång.

Till exempel håller vi workshops, teambuilding-träffar och julfester. 

Vi sätter ihop arbetslag med olika yrkesgrupper ingående. Standardlaget är en snickare, en målare och en plattsättare. Laget arbetar tillsammans och hjälper varandra vid behov. Det finns ett bonussystem som gör att hela laget kan få extra bonus vid varje lön. 

Stabspersonalen, det vill säga projektledare, platschefer och linjepersonal, utbildas kontinuerligt för att stötta företaget i vår strävan att vara en modern och trygg arbetsplats. 

Nogapersonal i flytvästar och skyddskläder

Hög säkerhet

Noga Entreprenad följer de lagar och regler som gäller avseende säkerhet och arbetsmiljö. 

Våra medarbetare har alltid den skyddsutrustning som krävs och vi ser även till att införskaffa relevanta hjälpmedel för att underlätta våra hantverkares arbetsmiljö, till exempel hjälpmedel som underlättar tunga lyft.

Balans i vardagen

För att ha balans i vardagen måste arbete och fritid harmoniera. Därför planerar vi aldrig in övertid eller helgarbete.

Vi har 40 timmars arbetsvecka och vi vill underlätta för alla medarbetare att ha ett socialt liv utanför arbetet.

Noga Entreprenad erbjuder bland annat friskvård, utbildningar, gemensamma aktiviteter och mycket mer.

Lediga tjänster

Nyköping, Stockholm, Uppsala

Duktiga hantverkare till vårt team

Nyköping, Stockholm, Uppsala

Produktionsledare till ROT-renovering

Nyköping, Stockholm, Uppsala

Platschefer till vårt lägenhetsprogram

Välkommen med en spontanansökan

Noga Entreprenad befinner sig på en tillväxtresa och söker därför duktiga medarbetare som vill ansluta till vårt team. Vårt arbetssätt är modernt där varje arbetslag har en egen detaljplan och arbetar direkt mot platschef utan mellanchef.

Har du bakgrund från byggsektorn, som chef eller hantverkare, är du välkommen att söka jobb hos oss.  

Du är alltid välkommen att skicka en spontanansökan till jobb@nogaentreprenad.se så hör vi av oss vid intresse.