2 juli 2019

Hur vet jag om min ytterdörr är energieffektiv?

Svar: Hur energieffektiv en dörr är anges i U-värde. Ju lägre U-värde desto mer skyddar dörren mot kylan. Ett bra U-värde ligger runt 1,0. U-värdet ska gälla för karmen också.

En dörr med glaspartier får ett högre U-värde, alltså mindre energieffektivt, än en dörr utan glaspartier.

Moderna, välisolerade ytterdörrar minskar dina uppvärmningskostnader.

Läs mer om energibesparing på Energimyndighetens webbplats.